• Świadectwo o ukończeniu szkolenia (nr94/02) w zakresie wykonywania zabiegów środkami chemicznymi.
 • Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu  HACCP a dezynsekcja i deratyzacja.
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych HACCP  na temat; „Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spożywczych wdrażających system HACCP.
 • Certyfikat uczestnictwa w SZKOLE LETNIEJ DDD na temat „Nowoczesne metody ochrony obiektów przed szkodnikami”.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr 55 z wynikiem pozytywnym w zakresie : stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu na temat: „ochrona zakładów przemysłu spożywczego i obiektów handlowych przed ptakami i gryzoniami zgodna z Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP) i założeniami systemu HACCP”.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu DDD na temat: „Zwalczanie szkodników w magazynach, piekarniach i cukierniach zgodnie z zasadami IPM, GHP, i HACCP. Rozpoznawanie szkodników magazynowych i sanitarnych.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu DDD na temat: „Środki dezynsekcyjne i deratyzacyjne dopuszczone do stosowania w przetwórstwie spożywczym: ich klasyfikacja, toksyczność     i mechanizm działania. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska wynikające z niewłaściwego posługiwania się produktami biobójczymi . Dokumentacja zwalczania i monitorowania szkodników.
 • Zaświadczenie nr 51/2006 potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów zwalczania szkodników w obiektach
 • Zaświadczenie nr 126/2006 potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów odkażania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu na temat „Ochrona obiektów inwentarskich przed organizmami szkodliwymi (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja) zgodna z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej
 • Certyfikat ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym na temat „ Biologiczne metody zwalczania much (Muscidae)”
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr 500 z wynikiem pozytywnym w zakresie : stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!